Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.117.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Wiosenne sprzątanie rezerwatów" zawartego w ofercie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego -  Oddział "Beskid Śląski".