Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkusu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportoworekreacyjnych.