Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018

Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: Spotkanie „Noworoczno-Opłatkowe” zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie