Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 stycznia 2020

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Spotkanie Noworoczne" zawartego w ofercie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział Rejonowy w Cieszynie.