Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 lutego 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.