Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.136.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich.