Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.137.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Kolejny krok do mądrej samodzielności" zawartego w ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci".