Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

2019-02-26 10:10

Zarządzenie Nr 0050.138.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na udzielenie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.