Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 marca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 w zakresie kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgraniczny.