zarządzenie nr 0050.165.2018

Aktualności » zarządzenie nr 0050.165.2018

2018-03-09 13:35

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia w wpółuzależnienia od alkoholu