Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.183.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 13 marca 2019 roku

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży Pozytywka” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.