Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 marca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich.