Zarządzenie nr 0050.215.2018 - Urząd Miejski w Cieszynie