Zarządzenie Nr 0050.222.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.222.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego