Zarządzenie Nr 0050.222.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.222.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego