Zarządzenie Nr 0050.239.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.239.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.239.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich.