Zarządzenie nr 0050.246.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie nr 0050.246.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.246.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

W sprawie: uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Udział w Turnieju Półfinałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie" zawartego w ofercie Volleyball Club "VICTORIA-MOSIR" Cieszyn