Zarządzenie nr 0050.286.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.286.2018

uznania celowości i zasadności dofinansowania oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Beskid Śląsk