Zarządzenie nr 0050.307.2018

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.307.2018

ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na drugie półrocze 2018 roku z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe