Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.345.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.345.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2019 roku

2019-05-21 07:52

Zarządzenie Nr 0050.345.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w wykonaniu uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie

§ 1

  1. Ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
    w Cieszynie.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia naboru na dzień 24 maja 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 14 czerwca 2019 roku.
  3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia
    i publikuję je w Wiadomościach Ratuszowych oraz na stronach internetowych: http://cieszyn.pl, BIP Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.