Zarządzenie nr 0050.350.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.350.2018

Zarządzenie nr 0050.350.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Wspierającego Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.