Zarządzenie nr 0050.350.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie nr 0050.350.2018

Zarządzenie nr 0050.350.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Wspierającego Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.