Zarządzenie Nr 0050.370.2018 - Urząd Miejski w Cieszynie