Zarządzenie Nr 0050.370.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.370.2018

Zarządzenie Nr 0050.370.2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Wspierającego ZPiTZC