Zarządzenie Nr 0050.377.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.377.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.377.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 3 czerwca 2019 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży.