Zarządzenie Nr 0050.378.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.378.2018

Zarządzenie Nr 0050.378.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 czerwca 2018
w sprawie uznania celowości oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie