Zarządzenie nr 0050.381.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.381.2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach „Bezpiecznej Akcji Lato”