Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 15 stycznia 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 15 stycznia 2018

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wypoczynek letni wraz z ogloszeniem