Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 15 stycznia 2018 - Urząd Miejski w Cieszynie