Zarządzenie Nr 0050.398.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.398.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.377.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych - podejmowanie działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych na terenie Cieszyna.