Zarządzenie Nr 0050.403.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.403.2018

Zarządzenie Nr 0050.403.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie uznania zadania publicznego pod nazwą "Ogólnorozwojowe Zajęcia Sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży"