Zarządzenie Nr 0050.408.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.408.2018

Zarządzenie Nr 0050.408.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 czerwca 2018 w sprawie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej - Półkolonie Twórcze Lato