Zarządzenie Nr 0050.428.2018 w sprawie zadania pod nazwą " Prowadzenie szkolenia sportowego" zawartego w ofercie Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.428.2018 w sprawie zadania pod nazwą " Prowadzenie szkolenia sportowego" zawartego w ofercie Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Sportowego