Zarządzenie Nr 0050.430.2018 w sprawie zadania „Ogólnorozwojowe Zajęcia Sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży" zawartego w ofercie Klubu Sportowego „Cieszyn"

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.430.2018 w sprawie zadania „Ogólnorozwojowe Zajęcia Sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży" zawartego w ofercie Klubu Sportowego „Cieszyn"