Zarządzenie nr 0050.465.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Aktualności » Zarządzenie nr 0050.465.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

2017-08-16 12:33

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"