Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.465.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Aktualności » Zarządzenie nr 0050.465.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

2017-08-16 12:33

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"