Zarządzenie Nr 0050.495.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.495.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych".

2017-08-30 14:52