Zarządzenie Nr 0050.499.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 lipca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.499.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.499.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 24 lipca 2019 roku

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą "Głowa do góry" zawartego w ofercie Fundacji "Ster".