Zarządzenie Nr 0050.521.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.521.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.521.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn
na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.