Zarządzenie Nr 0050.522.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2018 roku - Urząd Miejski w Cieszynie