Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Rowerowa Sztafeta Niepodległości" zawartego w ofercie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Beskid Śląski" .