Zarządzenie Nr 0050.553.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 sierpnia 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.553.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 0050.553.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 sierpnia 2018 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn ' zielony rower Serfenty, zielone miasto Cieszyn", zawartego w ofercie stowarzyszenia "Serfenta".