Zarządzenie nr 0050.60.2018

Aktualności » Zarządzenie nr 0050.60.2018

2018-01-29 15:54

Zarządzenie nr 0050.60.2018 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku