Zarządzenie Nr 0050.604.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 października 2017 roku - Urząd Miejski w Cieszynie