Zarządzenie Nr 0050.690.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 października 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.690.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.690.2019 

Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "CN Cup 2019" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn