Zarządzenie Nr 0050.734.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.734.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.734.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 14 lat" zawartego w ofercie Młodzieżowego Towarzystwa Pływackiego "Delfin".