Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2018 » Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na konkurs wypoczynek letni 2018