Zarządzenie nr 0050.756.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie nr 0050.756.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.756.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.