Zarządzenie nr 0050.758.2018 z 14 listopada 2018

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.758.2018 z 14 listopada 2018

Zarządzenie nr 0050.758.2018 z 14 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.