Zarządzenie Nr 0050.761.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.761.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.761.2018  Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek.