Zarządzenie Nr 0050.770.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.770.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018

Zarządzenie Nr 0050.770.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 –  prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości.