Zarządzenie Nr 0050.771.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.771.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018

Zarządzenie Nr 0050.771.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 – realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy.