Zarządzenie Nr 0050.772.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury i sztuki

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.772.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury i sztuki

2019-11-20 12:37

Zarządzenie Nr 0050.772.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki – organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.