Zarządzenie Nr 0050.773.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.773.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2019-11-20 12:39

Zarządzenie Nr 0050.773.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.