Zarządzenie Nr 0050.775.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - w zakresie kultury i sztuki

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.775.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - w zakresie kultury i sztuki

2019-11-20 12:42

Zarządzenie Nr 0050.775.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2020 w zakresie kultury i sztuki.